పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


206

వాజ్మయ పరిశిష్టకావ్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

      వేణునాదం చెవులబడగానే పరవశులై పరుగెత్తివచ్చి
     ఆయన హృదయాన హృదయం జేర్చి సొక్కే
     అయోధ్యాబామిను లెంత తపస్సుజేశారొ"

అని వర్ణీంచేటప్పుడు కృష్ణవేని మీదిశ్లేష, పుష్పలావికలకృతార్ధత గోపీదమ్మిల్లమనోజ్ఞత్వం వేణుగానమహిమ భామినుల పారవశత్వం ఇవన్నీ యెక్కడికక్కడికి ఆహ్లాదకరంగానే వున్నా కొంచెమాలొచిస్తే యిదంతా అసంబద్ధ ప్రబావమని తేలుతుంది కృష్ణానది అయోద్యలో వుండడమేమిటి? ఉన్నా

"న రామం పరదారాంశ్చ చక్షుర్వాక్షమని ప్శ్యతి" (నా రా)

(రాముడు పరదాలను కండ్లతోగూడా జూడడు)

అని వాల్మీకి అమృతుణ్ణి చేసిన రాముడికి పరకాంతా స్పర్శమనే వ్యంగార్ధమేమిటి? అయోద్యలో గోపికలేంది? ఉన్నా ఆగోపీధమ్మిల్లాలతో శ్రీరాముడి కేమి పని? రాముడు వేణుగానానికి రసిద్ధుడా? అయినా ఆయనమీద భామినులుపడి పరవశలు కావడం యెంత అసత్యం? అయినా ఆయనమీద భామినులుపడి పరవశులు కావడం యెంత అసత్యం?అని ఆమాటల్లో వుండే అసంబద్దతలు స్పుటావడతవి రాముడికి పరకాంతాస్పర్శ అనుచితం అయోధ్యలొ కృష్ణానదివున్నదనడం అనుచితం ఇట్లానే తక్కినవన్నీ అనుచితాలు దేశానికి పాత్రకు, ఉచితంగాని పై అసంబద్దతలు కొంచెమైనా వివేకం వున్నవాండ్లకు రొతపుట్టించక మానవు. అందుకే అసంబద్ధతతొ నిండిన పైమాటలవంటి మాటలు రసవంతంగావున్నట్లు స్ధిరపడడానికిస్ధిరమైన బుద్దిహీనత్వం వుండవలెను. కనుక అనౌచిత్యంవున్నా అది తెలియకుండా ఉండడానికి బుద్దిహీహీనత్వం అవసరం వివేకవంతులకు అనౌచిత్య రొతపుట్టిస్తుంది. దేశభేదం కాలబేదం పాత్రభేదం అవస్ధాభేదం వీతి నన్నిటిని వివేకంతోపాలించి నప్పుడే కావ్యం ఔచిత్యవంతమవుతుంది. లేదా అనౌచిత్యం పాలై బ్రష్టం కాగలదు. ఈకాలపుకావ్యాల్లొ యీ అనౌచిత్యం తరుచుగా కనబడుతునే వున్నది.