పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/231

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


196

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

అక్రమం

"తిర్యజ్మ్లే చ్చగతోసి నా"

అని సాహిత్యవేత్తలు వాండ్లరతిని అభాసమవడానికి వేరే కారణమున్నది. వాండ్లు వారిదృష్ఠిలోవీరులు వాండ్లపైన వారికిద్వేషం అందువల్ల రసాభాసమన్నారు. మ్లేచ్చులు ఆర్యులకు పరమశత్రువులుగదా

"న మ్లేచ్చాభాషాం శిక్షేత" (శ్రు)

"న మ్లేచ్చితవై" (శ్రు)

అని మ్లేచ్చులను ద్వేషించిన ఆర్యులు వారిశృగారాన్ని యెట్లా సహించగలరు? అందువల్ల మ్లేచ్చుల రతి రసాభాసమన్నారు. అంతేగాని వాస్తవంగా వారికి అనుభావాదులు వికసితం గాకపోవడం వల్లకాదు. అని అంటారా?

సిద్ధాంతం

చెప్పుతున్నాను, వాండ్లకూ శృంగారలీలలు వుండవచ్చును శృంగారలీలలు మీరన్నట్లు వున్నవనే వొప్పుకుందాము. అంతమాత్రం ఆశృంగారం ఉపాదేయంగాఅ దని అది పరిణతనాయకవిష్టమైనప్పుడు ఆనందమేగాక ఉదాత్తబావోష్మీలనాదిరూపమైన అనుషంగికఫల ప్రాప్తి కలుగుతున్న దని వివరించాను అసలింతకూ పశువుల్లో నీచుల్లో అనుబవాదిసామగ్రి వికసితంగాదు. రసాభావనిరూపణం ఆర్యులు మ్లేచ్చులమీదకొపంవల్ల చేసిందికాదు. పరిణతులు ధర్మరక్షకత్య ధర్మపరతంత్రత్వాలతో వెలసి బ్రాహ్మణులు కావచ్చును. వైశ్యులు కావచ్చును. శూద్రులు కావచ్చును. ఆర్యేతరులు కావచ్చును. దుష్యంతుడు క్షత్రియుడు మేఘతూతలో యక్షుడు బ్రాహ్మణుడుగాడు ఆర్యుడుగాడు. కుమారసంభవంలో పరమేశ్వరుడికి కులమే లేదు