పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


188

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

ఆక్షేపం

   సౌందర్యాభిమానవాదం పొతే పొనీయండి మీదు భగవిద్రతి నొప్పుకున్నారుగదా? పురుషుణ్ని భగవంతుణ్ణిగా తలచిస్త్రీ సమీపిస్తున్నది. ఇది జీవాత్మపరమాత్మలసంయోగ మనుకోగూడదా? అప్పుడు సాధారనశృంగారంగూడా ప్రధానంగా సీకార్యమవుతున్నది అని అంటారా?

సమాధానము

      చెప్పుతున్నాను: మీరన్నమాటాసరిగాదు. పురుషణ్యేస్త్రీయెందుకు దైవంగా భావిచవలెను" ఒక రాయిని ఒక చెట్ట్యును, ఒకగోడను కాదా ఒక స్త్రీని యెందుకు దైవంగా భాచించరాదు? అది యెందుకు శృంగారం కాగూడదు? యెవరైతే నేమి పురుషుణ్నే భావించిందంటారా? అది వంచన సువర్ణమైతేనేమి సుద్ధమన్నైతేనేమి సువర్ణమే కావలెననేటటువంటి అప్రశస్తపుమాట ప్రియులైనస్త్రీకి పురుషుడికి ప్రకృతిసిద్ధమైనబంధాన్ని ఆదారం చేసుకొని పురుషుడియందు పరమాత్మ దర్శనాన్ని స్త్రీ సాధిస్తున్నదంటారా? ఇట్లా పరమాత్మ దర్శనమే ప్రాప్యమై విషయపక్తతనుండి ముక్తులైతే ఇదిచ్వరకు చూసినట్లు ధర్మా భావవాదికి అంగీకార్యంగాని ఇంద్రియజయం భగవ్చత్సేవ అనే ధర్మాలు సిద్దిస్తూనే వున్నవి. ఆసందర్భంలో అరతి శృంగారసంజ్ఞనువదలి బావసంజ్ఞను పొందుతున్నది. కనుక నాకు విప్రతిపత్తిలేదు స్త్రీప్;ఉరుషుల శృంగారం యిక్కడ నాకు విచార్యవిషయంగాని భగవద్రతిగాదు. ప్రధమఖండంలో భక్తిమతవిచారణలో ఆభక్తిమతమందలి వల్లభపం బధాన్ని దాని హేయోపాదేయతలను వివరించారు. ఇక్కద ఆవిచారణ వదులుతున్నాను. భగవతి అనే ఉదాత్తలక్ష్యం యెప్పుడు వనకబది హద్దుదాటి మనస్సు విషయసక్తమవున్నదొ అప్పుడే కామ ప్రవృత్తి ఆరబ్దమవుతున్నది