పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


178

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

నాపక్క నంకీ, జాము రేతియేళ నీటుగా నొస్తుంటే
నొయ్యార మొలికిస్తుంది కులుకు సూపెడుతాది
కులుకుతా నన్నేటో పలుకరించాలి
కనుబొమ్మ సూడాలి కమ్మగుండాలి" (యెంకిపట)
"కడుపుకోసం మొక్కుకోవే చంద్రమ్మ"
                                        (వెంకయ్య చంద్ఫ్రమ్మపాట)
"కొద్దిలో వరహాల కొడుకునేత్తేవంటి"
"(మచెకింద)గోనెపట్టాయేసి గొంఘడిపై నేసి
కులాసగుంటాది" (యెంకిపాట)
"అంటింత చెట్లళొ తంటాలుపడలేం
పాతగొంగడి సింపి తేరో రెంకయ్య"
          (యెంకయ్య చంద్రమ్మపాట)

అని యిట్లాటి మనోవృత్తులు ప్రాకృతులు గనుకనె ప్రధానంగా బయటబడుతున్నవి అనురక్త లోకత్వం తేజశ్శాలిత్వం సంస్కారప్రాప్తి యిట్లాటి స్పృహణీయగుణాలువున్న వ్యక్తియందు విష్టమైతే ఆశృంగారవృత్తాంతం మనకు శ్రోతస్యమై ఆనందమేగాక వీరత్వ తేజశ్శాలిత్వాలమీద అనురక్తి వాటివల్ల కలిగే లోకాభ్యుదయానికి అనుకూలమై వుండే కల్యానగుణాలిరతీ నాంతతీయకఫలాలుగా శృంగారంవల్ల సిద్ధిస్తున్నవని యిదివరకు విశరపరచాను. పొరుగుకాంతలతఓ సరసలాడడం పండ్లాము యెదురు గావుంటే నాకు చాలుననడం నీవన్నిసిన్నియలు మాపేవా అనడం కులకడం సోకూ తిరణాలబోవడం మంచెకింద తిప్పలుపడడం (ఆ తిప్పతీశ్వరుడు లేడా అని) అంటింతచెట్లలో తంటాలుపడలే మనడం యివే యెంకిపాటలు మొదలైనవాటివంటి శృంగారమ్లో వ్యక్తమయ్యేవి. శాకుంతలంలో శకుంతలకు ఆశ్రమవాసమూలాన ప్రాప్తించిన సంస్కారం, అందువల్ల సిద్ధించిన ముగ్దప్రకృతిప్రేమ గురుజనగతి యిట్లాటివాటి వల్ల కలిగే