పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


177

శృంగారాధిమరణం

     (రూపహార్యుడుకాని పినాకపాణిని పార్వతి పతిగా కోరుతున్నది) అని రూప ప్రేమ యొక్క హేయత్వాన్ని వ్యక్తంచేస్తాడు
   ధర్మసంబంధంగాని అధర్మ సంభంధంగాని యేమీ లేకుండా తీనడం కనడం పరమప్రవృత్తిగా పెట్టుకున్న సాధారణులు శృంగారం సయితంణ్ అగ్రాహ్యమే అవుతున్నది. వీరులు సత్యవాదులు దయావంతులు పరదారవిముఖులు లోకానికి ఆపేక్ష్యులుగారు. యేదో విధంగా స్వార్ధాన్ని అణచి లోకశ్రేయస్సుకు ధర్మంకొరకు త్యాగణ్ం జూపగలిగినప్పుడే ధర్మరక్షకత్వం సిద్ధిస్తున్నవి. ధర్మమ అనంతముఖాలతో వెలసివున్నదని యిదివరకే చెప్పినాను. అదిగాక ప్రాకృతుల్లో ఆశృంగారం  ఆదారంగా కులకడణ్ కలియడం తహతహపడడం ఇట్లాటివి మాత్రమే బయటబడతవ్. ప్రాకృతులు నాయకులూవున్న యెంకిపాటలు మొదలైనవీస్థితినే తెలుపుతున్నవి.,

    "కామాతురాణాం న భయం నలజ్జా"
     అన్నట్లు యెంకిపాటల్లో నాయుడు బావ
    "పదిమందిలో యెంకిపాటనే పాడంగ"

అని తనకిఆంతను గురించిన పాటను లజ్జవిడిచి పదిమందిలో పాడేకేవలకామి, యింతేకాదు. ఇతడు పరకాంతతో సరసలాడే వెకిలిమనిషి.

    "పారుగమ్మతో నేను వరసలాడేవేళ"

అని అంటాడు. యితడు సంస్కారహీనుడైన ప్రాకృతుడని యింకా ముందునిర్ణయిస్తాను. ఈకోటిలోనివారు గనుకనే యీ యెంకిపాటలు యెంకయ్య చంద్రమ్రఫాట మొదలైనవాట్లో

    "కన్ను గిలికిస్తాదిం, నన్ను బులిపిస్తాది.