పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


176

వాజ్మయ పరిశిష్డభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

     శృంగారం అధారంగా ఉదాత్తభావోన్మిలనం అయినప్పుడే అది మనకు స్వీకార్యమన్నాను. విశ్వనాధుడన్నట్లు ఉత్తమప్రకృతులై అనురేక్తలోకులై శీలవంతులై ధర్మతేజస్సుతొ పరిణతులై ఉత్తమ సంస్కరప్రాప్తితో ఉదాత్తులైన నాయకులందే ఇట్లాటి దశసిద్ధిస్తున్నది అప్పుడశృంగారం శ్రోతవ్యమవుతున్నది. దానివల్ల ఆనందమేగాక నాయకవిష్ఠమైన వీరత్వ తేజశ్శాలిత్వ శీలవత్వాదులమీద అనురక్తి వాటివల్ల లోకాభ్యుదయానికి అనుకూలమైన కల్యానగుణాభిరతీ నాంతరీయ కఫలాలుగా సిద్దిస్తున్నవి. యీ సంగతి రఘువంశకుమారశంభవొత్తర్ రామచరిత్రాదులవల్ల విదితమవుతూనేవున్నది. నీట్లో వృతాంతం యెక్కువున్నది. ఇట్లానే ఉదాత్తనాయికానిష్ఠమైన కల్యాణగుణాలపై అనురక్తిసయితం అనువంగికంగా సిద్దిస్సున్నది.

ప్రాకృతులు--కామప్రేమ

  కేవలం కాముకులశృంగారం క్షుద్రమని నిరెఊపించాను. ఇకకేవలం ప్రాకృతందశలోవుండే మనుషులశృంగారం క్షుద్రమనిచెప్పవలసిన పనిలేదు కేవల కాముకుల్లోను ప్రాకృతుల్లోను రూపప్రేమే ప్రధానమవుతున్నది. ఈరూపప్రేమ అవల్యవసన్నిఏశం మొదలైన బహిరాకారంమీద అధారపడి వుంటుంది. యీ ఆకారానికి వికృతిగలిగినప్పుడు ప్రేమకూడ వికృతి జెందవలసినవస్తుంది. కారనగుణం కార్యంలో సంక్రమించడం ప్రసిద్దిఅమేగదా యీప్రాకృతమైన కామప్రేమ పశుప్రేమ  వీటి నన్నిటిని దాటి ప్రేమ గుణాలమీద అధరపడ్డప్పుడే పవిత్రమైన లోకాభ్యుదయానికి హేతువగుతున్నది. రూపంమీద అధారపడ్డప్రేమ విషయలోలత్వానికి మాత్రం హేవువగుతున్నది. కనుకనే రవుకుల గురువు కాళిదాసు
   "రూపహార్యం  మననస్య నిగ్రహాత్"        (కుమార)