పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


165

శృంగారధికరణం

   కనుకనే చోరుల హంతకుల జారుల శృంగారం హేయమంటున్నాను.

జగత్సంతతి

   శృంగారం జగత్సంతతికి సాధనమని అందుకే ప్రవృత్తిమార్గానికి ఉపోద్బలంగా వీరశృంగారాలు ప్రధానమైన బారతీయ్ కావ్యప్రస్ధానం వర్తిస్తున్నదని వ్యాఖ్యచేశానని చెప్పినాను. జగత్తులో మనుషులు సుఖంగోరుతారుగాని దు:ఖం పీడా గొరరు. హంతకులు చోరులు పరధనాపహర్తలు మోసగాండ్లు ఇట్లాటివాండ్లస్ధితి లోకానికి పీడాకరమని అందరికీ విదితం. ఇట్లాటివాండ్లుండేలోకం అవిచ్చిన్నంగా వుండడానికి బదులువిచ్చిన్నమైపోతేనే మంచిదని తొచక మానదు. కనుకనే జగత్సంతతి సిద్ధాంతంలో ఇట్లాటి దుష్టులశృంగారం మిక్కిలి హేయమంటున్నాను దయ సత్యం తేజస్సు స్వాతంత్ర్యం ఇట్లాటి కల్యాణగుణాలు వెలిసేలోకం స్వర్గతుల్యంగా వుంటుంది. సుఖహేతువౌతుంది. సర్వప్రాణిస్పృహణీయమై స్వర్గ్య్హమైనదాన్ని యెవరు కోరడు? నిత్యనైమిత్తికకామ్యకర్మలచేత జైమిని లోకానికి ప్రాపింపజేయ యత్నించిన ఫలం యీదృతశసుఖగర్బితమైయే వున్నది దయ, సత్యం ప్రేమ, తేజస్సు స్వాతంత్ర్యం ఇట్లాటి కల్యాణగుణాలు వెలిసే స్ధితి ధర్మం అర్ధకామాలను అతిక్రమించినపుడే లోకానికి సిద్ధిస్తున్నది. కనుకనే లోకసంతతికి పరమసాధనమైన శృంగారానికి ధర్మరక్షకులను లోకరంజకులను తేజస్వంతులను ఆలంబనము ఛేశారని చెప్పుతున్నాను.
     అదిగాక లోకానికి అంతటిశ్రేయస్సు సమకూర్చేవారి శృంగారేం మనకు ఆనందప్రదంగా వుంటుంది లోకసంగ్రహంకొరకు పాటుపడే మహాత్ములను మనం ఊరేగిస్తాము. అందుకే దర్మరక్షకు లయిన రాజులు మంత్రులు ధర్మపరాయణులైన ఇతరులు భారతీయకవ్యంలో శృంగారనాయకులుగా వెలయగలిగినారు. అర్ధకామాలు ధర్మానికి