పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


163

శృంగారాధికరణం

   "తదాస్వాచే (రసాస్వాదే)

అన్నప్పుడు దూష్యోఆదిచ్విరహితమైన రసాసృవాద మని కచిశబ్దానికి అర్ధం. యెందువల్లనంటే చూష్యోసాదిచున్నప్పుడు అది రసాలాసమవుతుందని ఆ కృతికర్తే

      "అనౌచిత్యప్రవృత్తత్వ అబాసో ఆబావయో:"   (సాహి)

అనిచెప్పుతున్నాడు. కనుక సాధారణ్యవాదంచేత దుష్టశృంగారం సమర్ధితంకాదు.

పూర్వపక్షం

    అవునయ్యా దుష్టులశృంగారం ఆగ్రాహ్యమంటున్నారు శిల్పాన్మిక్ కళకూ ధర్మాధర్మ విచారణ అనావశ్యకం పాడేకోకిలకు పాడడమే వ్యాపార ఫలం అయినట్లు కచికూడా శిల్పాన్ని కళకు ప్రవర్తింపజేస్ అదేవ్యాపారంగా అదే ఫలంగా వర్తుస్తున్నాడు అతినికి ధర్మంతొ పనిలేదు. అని అంటారా? చెప్పుతున్నాను.

సిద్ధాన్తం

    శిల్పానికి కళకూ కూడా అనందమే పరమార్ధమని చొపుతున్నా అట్లాటి ఆనందానికి వెనక ధర్మం గుప్తంగా వుంటూనేవున్నది. దేవాలయాలమీది అసభ్య్హ ప్రతిమల అధర్మ విశిష్టమైన శిల్పం సంస్కారవంతులకు ఆ "యకంగా నేసంగతి ఋజువు చేయవలసిన పనిలేదు. కనుకనే సామాజికుల ఆనందానుభచానికి వెనక ధర్మంగుప్తంగా వున్నదంటున్నాను. అవునయ్యా ధర్మంగాని అధర్మంగాని లేని సరశ్చంద్రొద యాదుల వర్ణనలు సంస్కారవంతులైన సామాజికులకు ఆనందమియ్యగా అంటే అట్లాటివాటిలో గూడా సత్వసౌందర్యరక్తి విశుద్దప్రకృతి ప్రేమ అనే పావనధర్మాలు లగ్నమయ్యేవున్నవి.