పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


160

వాఙ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

ఆలింగితాయాం పునరాయతాక్ష్యాం
ఆశాస్మహే విగ్రహయో రభేదం

1.వక్షస్సు మీదవాలి కొప్పు జారగా ముకుళితనయనలై
  కొద్దిగా ఉన్మీలితలై ఉపరిసురతంచేత చెమర్చిన గండస్థలా
  లతొ వుండే వధువుల పెదవితేనెను భాగ్యవంతులు
  తాగుతారు.

2.పాపహారిఅయిన గంగవారియందైనా వాసంచెయ్యి లేదా?
   మనోహరి. హారి అయిన తరుణీస్తనద్వయమందైనా వాసం
   చెయ్యి

3. మాత్సర్యంవదలి కార్యం విచారించి మర్యాదతొ
    ఆర్యులారా! ఈ సంగతి చెప్పండి భూధరాల నితంబాలు
    సేవ్యమా? స్మరస్మేరవిలాసినుల నితంబాలు సేవ్యమా?

4. ప్రణయమధురం అనురాగరేమ్యం రసాశ్రయం ఫణితి
    మధురం. సౌకుమార్య భరితం ప్రకాశితసమ్మదం
    స్వలావరుచిరం విస్రంభార్ధం స్మరెఓదయప్రదం అయిన
    మృతీనేత్రల స్వైఆలాపాలు యేకాంతంలో అనిర్వాచ్యంగా
    మనస్సును హరిస్తవీ.

5. మాడనంతసేపు చూస్తే చాలునని వుంటుంది. చూసిన
   తర్వాత కౌగిలించుకొని సుఖ మనుభవించవలె నని
   వుంటుంది. ఆయతాక్షి కౌగిలిలోకి రాగానే విగ్రహాల
   అబేదాన్ని అపేక్షిస్తాము.
   

అని యిట్లాభర్తృహరి ప్రతిపాదించిన శృంగారమనోహరత్వం

ఇంకా వివరించవలసిన పనిలేదు.