పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


160

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

ఆలింగితాయాం పునరాయతాక్ష్యాం
ఆశాస్మహే విగ్రహయే రభేదం

1.వక్షస్సు మీదాఅలి కొప్పు జారగా ముకుళితనయనలై
  కొద్దిగా ఉన్మీలితలై ఉపరిసురేతంఏత చెమర్చిన గండస్థలా
  లతొ వుండే వధువుల పెదవితేనెను భాగ్యవంతులు
  తాగుతారు.

2.పాపహారిఅయిన గంగవారియందైనా వాసంచెయ్యి లేదా/
   మనోహరి. హారి అయిన తరుణీస్తనద్వయమందైనా వాసం
   చెయ్యి

3. మాత్సర్యంవదలి కార్యం విచారించి మర్యాదతొ
    ఆర్యులారా! ఈ సంగత్యి చెప్పండి భూధరాల నితంజాలు
    సేవ్యమా? స్మరస్మేరనిలానినుల నితంబాలు సేవ్యమా?

4. ప్రణయమధురం అనురాగరేమ్యం రసాశ్రయం ఫణితి
    మధురం. సౌకుమార్య భరితం ప్రకాశితసమ్మదం
    స్వలావరుచిరం విస్రంభార్ధం స్మరెఓదయప్రదం అయిన
    మృతీనేత్రల స్వైఆలాపాలు యేకాంతంలో అనిర్వాచ్యంగా
    మనస్సును హరిస్తవీ.

5. మాడనంతసేపు చూస్తే చాలునని వుంటుంది. చూసిన
   తర్చాత కౌగిలించ్కొని సుఖ మనుభవించవలె నని
   వుంటుంది. అయతాక్షి కౌగిలిలోకి రాగానే విగ్రహాల
   లబేదాన్ని ఆపేక్షిస్తాము.
   

   అని యిట్లాభర్తృహరి ప్రతిపాదించిన శృంగారేమనోహరత్వం

ఇంకా వివరించవలసిన పనిలేదు.