పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


153

శృంగారాధికరణం

చేత పశువులచేత బ్రహ్మతేజస్సు చేత గొప్పవాడా
వుతున్నాడు. కీర్తిచేతను గొప్పవాడవుతున్నాడు.
8. అన్నాన్ని పరిహరించగూడదు అది బ్రహ్మవేత్తకు వ్రతం
    వుదకాలే అన్నం జ్యోతిస్సు అన్నాన్ని భక్షించేది
9. అన్నాన్ని గౌరవించవలెను. అది బ్రహ్మవేత్తకు వ్రతం
    భూమే అన్నస్వరూపం ఆకాశం అన్నాన్ని భక్షించేది
10. యేప్రకారం చేతనైనా విస్తారేమయిన అన్నాన్ని పొంద
     వలసినది.
11.నెను అన్నాన్ని నేను అన్నాన్ని నేను అన్నాన్ని నేను
   అన్నాన్ని భక్షించేవాణ్ని నేనూన్నాన్ని భక్షించే వాణ్ని
   నేను అన్నాన్ని భక్షించే వాణ్ని.

అని యీతీరున ఉపనిషత్తులు అన్నమహత్మ్యాన్ని ప్రశసిస్తున్నవి. చాందోగ్యంలో ఉపస్తి ప్రతిహర్త నడిగితే అన్నమే దేవత అంటాడు. వేదపురుషుడు తెల్లకుక్కరూపంలో అన్నమాహాత్మ్యం బతండికి ఉపదేశిస్తాడు. ఇంకా ఉపనిషత్తుల్లో అన్నప్రశంసవున్నది. అట్లా ప్రశస్తమైన భొజనాన్ని కావ్యంలో యెందుకు వర్ణించరాదు? కాని భోజనాన్ని ప్రధానవస్తువుగా తీసుకొని కావ్యాలను రచించడంలేదు. ఆట్లా రచిస్తే జుగుప్సగా వుంటుంది అట్లానే శృంగారాన్ని కూడా ప్రధానాంశంగా తీసుకొని కావ్యం రచించడం అప్రశస్తం.

   "ఆహార నిద్రాభయమైధునాని"

అని అన్నట్లు బోజనం మైధునెచ్చాయివన్నీ పశుకృత్యాలు ఈపశుగణం యొక్క తృప్తికోసం యెవరికి లభించినరీది వాండ్లు పాటుబడతారు. ఇది చెప్పుకోతగ్గ విషయంగాదు అందుకే

      "లాటినేత్రపుటీపయోధరఘటీ రేవాతటీ నిష్కుటీ
       పాటిరద్రుమనర్ధనేన కవిభిర్మూడైర్గినం నెయతే"