పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


148

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

  నాకనేకచ్విధముల సహాయసంపత్తి నొసగుచున్న   ప్రాణమిత్రులగు బసవరాజు వెంకటప్పారావు, దువ్వూరిసాంబమూర్తి యేడిద సూర్యనారాయణగార్లకు శతహస్రవమన కుసుమార్పణములకన్న నేనేమి యుపకరింపగలను."

అని ప్రకటించారు ఈ తీరుగా వీరందరు ఈశృంగరాన్ని యెంకిపాటలను మెచ్చుకోవడమేగాకుండా భారతి పత్రికనిండా ప్రణయజానకి అని ప్రణయిసినీగీతాలని ప్రనయగీతాలని ప్రణయసౌధమని విరివిగా కనబడుతున్నవి వీరిట్లా ప్రీతి జూపినవీటి తత్వమేమిటి అని వీట్నన్నిటిని శ్రద్ధతొ పరిశీలీంచాను ఇక వీటి విచారణ ఆరంభిస్తాను.

యెంకిపాటలకధ

  యెంకినినాయుడు వరిస్తాడు ఆమె మొట్టమొదట బెట్టుచూపి తరువాత అతిదికి వశమవుతుంది. రాత్రుల్లోఫ్ చేలో నాయుడుంటే యెవరికి తెలియకుండా అతడికొరకు నీటుగా వస్తుంది. మంచెకింద గోనెపట్టవేసుకొని యిద్దరు కలుస్తారు. ఆమె కులుకుచూపులు చూపిస్తుంది. తెల్లవారబొయ్యేవేళ యింటికిబోయి యేమీ యెరగనట్లుంటుంది కొన్నాళ్లకు యిద్దరూ పెండ్లాడుతారు తరువాత యిద్దరికి వియోగం సంభవిస్తుంది. యెంకినాయుడికోసం రాత్రులయందు యేటి వొడ్డుకుపోయి అతణ్ని తలుచుకుంటుంది. తరువాత మళ్లీ కలుస్తారు. తిరుపతికి పొతారు. మళ్లీ వియోగం ఇద్దరూ ఒకరికోసం వొకరు తాపపడతారు తిరిగి కలుస్తారు. కొద్దిరోజుల్లో కడుపుతొ వుంటావని నాయు డంటాడు. అందుకు నాకు యినాము లియ్య మంటాడు పుస్తకంలొ కధ ముగుస్తుంది.
   
   గక శృంగారం అనే గ్రంధంలో ఒక్కొక్కరు కొన్నికొన్ని పద్యాలు రచించారు. "రజస్వలకాకముందే చన్నులువచ్చినవి"

  "జోడుగుండ్లబారననెద దొచె గొత్తచ్సనులు" అని
  "పొంగు గుబ్బల్లరెక నగదన్ని పయ్యంట" అని