పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
              శృంగారాధి కరణం               147
  ఈపూజాకుసుమములో   నేయొకదానిని  చిత్తగించి  నను  ఈనామాటలు 
  అతిశయోక్తులు   ఎంతమాత్రమునుగావని  యెరుంగ   గల్గుటయే  గాక"
  అని  యెంకిపాటల  పీఠికాకర్త  వ్రాశాడు.
     "పాటలు   అప్రయత్నంగావచ్చేటట్లు    ప్రసాదించిన   యెంకికి 
  కృతజ్ఞుడనా?  ప్రోత్సాహముచేసి   వీపుతట్టిన  అధికార్ల  వారికా? కవితా 
  కళా   రహస్యాలు  తెలియజెప్పిన   మాబసవరాజు   అప్పారాయనికా? 
  మువ్వురకును.". 
  అని   యెంకిపాటలకర్త  యీయెంకిపాటల రచనవల్లకలిగిన  సంతోషంలో 
  కృతజ్ఞత  యెవరికి చూపవలసినదీ  తోచక  కొంత  సేపు  అనిశ్చయంతో 
  వున్నాడు. 
     "యెంకిపాటలు పదిమందికీ వినుపించినవారు, దేశోద్ధారకులు  శ్రీయుత 
     కాశీనాధుని  నాగేశ్వర్రావు  పంతులుగారు...యీ  పుస్తకం  అచ్చులో 
     యెంతో  అభిమానంచూపి రెండుమాసములు తమ ముడుపత్రికలలోను 
     ఉచితముగా  ఆడ్వరు సైజుచేయునట్లు ఆర్డరు  దయచేసినారు. వారి 
     కెంతో  కృతజ్ఞుడను ." " శ్రీశ్రీశ్రీ   రాజా  వెంకటాద్రి  అప్పారావు 
     బహద్దరుగారు  పాటలు  విని  ఆనందించేవారు. 
     "ఆంధ్రపండిత  మండలివారు  నన్ను  ఆహ్వానించి గౌరవించారు."
     "తర్కవ్యాకర్ణశాస్త్రవేత్తలగు    బ్రహ్మశ్రీ   గంటీ  సూర్యనారాయణ 
     శాస్తులుగారు  తమకు తామే కోరి యీపాటలు చక్కగా అచ్చువేయించి 
     నందుకు.. కృతజ్ఞుడను." 
  అని  వారివారిపొగడ్తలను  యెంకిపాటల  కర్త   వ్రాశాడు. శృంగారమనే 
     ఒకపుస్తకం  అచ్చువేయించిన జీ, యన్. శాస్త్రీ అండుకం పెనీ, తపాల 
     పెట్టె 11().  చిరునామాగల  శ్రీగంటి  సూర్యనారాయణశాస్త్రివారు. 
     "ప్రథమమునుండి  నాకెన్నో   విధాల  సహాయముచేయుచున్న శ్రీ 
     దేశోద్ధారక  కాశీనాధుని  నాగేశ్వర్రావుపంతులుగారికి  నాప్రణామాంజలి.