పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


143

భావపదపాత్రాధికరణం

మనకు అందులో ఆంధ్రులకువచ్చేది అనేకసందర్బాల్లో ఇప్పటివరకు క్షయంగానే వుంటున్నది. ఇంతకూ చెప్పదలచిందేమంటే కొత్తదంతా మంచిదిగాదని కొత్తకొత్త అని మురియడం అవివేకమని తెలుపుతున్నాను భారతవర్షక్షయాన్ని గురించ్క్షి దు:ఖపడ్డ నిబుధులు సత్యాన్ని పకటించినట్లే కనబడుతున్నది.

   అవునయ్యా వీటిని యింగిలీషులొ (Pastoral Poetry)  పాస్టరీలు పొయెట్రీ అని అంటారు కనుక ఇది మంచిది అని అంటారా? అది మంచిదని యేమి ప్రమాణమ్? దానిలో విషయం చర్చించి మంచి చెడ్డలు నిర్ణయించికోవలసివుంటుంది. ఇక ఆవిచారణచేస్తాను.

పాత్రలు

   అయినా సాధారణప్రజల్లోనుంచి పాత్రలను స్వీకరించడం యీకాలపువారు చేసే కొత్తపనెమో విచారిస్తాను. రామాయణంలో శబిరిని వాల్మీకి స్వీకరించాడు రఘువంశంలో 
    "హైయంగనీసమాదాయ ఘోషవృధామనుపస్థితాన్" (రఘు)

అని గొల్లవాండ్లను;

"ననేచరాణాం వనితాసఖానాం
దరీగృహీత్సంగ వివక్తబాస:" (కుమార)
అని వనకన్యలను స్వీకరించాడు.
   "వియోగదు:ఖానుభవానణ్భిజై:
       కాలే నృపాశం విహితం దదిద్బి:
    ఆహార్యశోభారహితైరమాయై
       రైక్షిష్ట పుంభి: ప్రచితానీన గొస్ధాన్
   స్త్రీభూషణం చేష్ట్తముప్రగల్బం