పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీగణేశాయనమ:వాలు పాఠ్యం

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

జానపదపాత్రాధికరణం

పూర్వపక్షం

     అవునయ్యా శబ్దార్ధాలను బట్టిగాని వస్తువునుబట్టిగాని భావాన్ని బట్టిగాని యీకాలపుకావ్యాలు కొత్తవిరాకుంటే రాకపోనివ్వంది. పాత్రలనుబట్టి కొత్తవి యెందుకంటే యీచిన్న కావ్యాల్లో యెంకి వనకన్య యీతీరుగా పాత్రలున్నారు. పూర్వకావ్యాల్లో దుష్యంతుడు, యక్షుడు, పార్వతి, సీత్ మాలతి యిట్లాటివాండ్లున్నారు. ఈకాలపువాటిలో సాధారణప్రజలలోనుండి పాత్రలను స్వీకరిస్తున్నారు. ఇదే వీటి కొత్తాంటారా?

సమాధానం

    ఇక్కడ వినిపిస్తున్నాను కొత్తది అయితే అవునుగాక కొత్తదయినమాత్రాన మంచి దేట్లా అవుతుంది? స్వస్థతకంటె రోగంకొత్తది. నిర్మలంగా వుండడంకంటే పైన దుమ్ముపడడం కొత్త ఇవన్నీ కొత్త అయినా మంచివివావని సాధారణబుద్దికేతెలుస్తుంది కాళిదాసువంటి కవివుంటే యీకాలంలో 
   "నవీనంత్యేవ న సాధు సర్వం".

అని చెప్పివుంటాడు. అనాగరికదశనుండి నాగరికదశకు వస్తున్న పాశ్చాత్యులకు నవీనం అనేది మంచిదిగా వుంటే వుండవచ్చునుగాని అధ్యాత్మిక తేజస్సుతపస్సుధర్మం వీతితోపాటు విజ్ఞానం కావ్యప్రస్థానం మొదలైన మానసజిజ్ఞాసలు వీటిలో ఉచ్చోచ్చదశనందిక్రమంగా క్షీణిస్తున్న