పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


139

భావకావ్యాధికరణం

హక్కువున్నది. అది సర్వభారతజాతులకు పితృపైతామహమయిన ధనం అది బంగాళీలది మహారాష్ట్రులది వారిది వీరిది నాదిగాదు. అని దానికి దూరమైతిమా భారతీయసంస్కారవిహీనులమై భారతీయులలో అధమాధములం కాగలము. ఈ అధమాధమదశ నేడు ఆంధ్రులకు ప్రాప్తించించి. భారతీయుల మని అను కుంటాముగాని భారతీయ సంస్కారానికి అత్యంతం అంధులమైనాము మన మిప్పుడు వున్న కొద్ది తెలుగుపుస్తకాల్లో వున్నదే భారతీయసంస్కార మనుకొని వంచితులమైనాము.

   భారతీయసంస్కారం భారతీయసాహిత్య జిజ్ఞాసులు యీ అధమదశలో మన విశ్వవిద్యాలస్థానాల్లో నశించినవి గనుకనె కుళ్లినప్పుడు పుట్టే పురుగులవలె పులుముడు. అయోమయం చిల్లరేశృంగారం మొదలైనవాటితోకూడిన కృతులుపుట్టి ఆపురుగువలె సంచరిస్తున్నవి. వేదమంత్రాలవద్దనుండి వేమన సూక్తులవరకు కురుక్షేత్రంవద్దనుండి కోరబొబ్బిలివరకు, ఆంధ్రులజీవనస్రవంతి అనుస్యూతంగా ప్రవహిస్తున్నది. పోనియ్యండి యీచర్చ అట్లావుంచి చూచినా వెనకటి తెలుగుకృతుల కంటె యిప్పటివేమాత్రం మంచిదశలో లేవు. మను వసుచరిత్రలు అధమకావ్యాలయితే ఈపులుముడు అయోమయం శబ్దవాచ్యత మొదలైన దోషాలతో అంతకంటె అదమాలై చిల్లరశృంగారంతో కూడివున్నవి గనుక యిప్పటికృతు లేవిధంగాను మంచిదశలో లేవు. భావం వ్యక్తమయ్యేకావ్యం భావద్వని అని భాచ్వకావ్య మని వ్యపదేశం పొందుతున్నదని విశదీకరించాను.
  "రతిర్దేవాదీషయా"            (కావ్యా)

అని నమ్ముతున్నాడౌ

దేవమునిగురువిషయా చ రతి:" (సా.మీ)

అని సాహిత్యదర్పణకారు డన్నాడు