పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


xviii

నట్లు లక్ష్యఖండం' అనే పేరు పెట్టడం లోనే తెలుస్తున్నది. ఉమాకాంతం గారు రఘువంశ పీఠికలో-

   మూలమున లేనట్టిదానిని
   వ్రాయనవపేక్షితము చెప్పను
   అన్న నాధుని మాట దలచగ
   అర్హుడనో కానో!

అన్నారు 'మూలంలో లేనిదిచెప్పను. మూలంలో ఉద్దేశించనిది కూడా చెప్పను ' అన్న మల్లినాధసూరి మాట తల్చుకున్నారు. ఆయన్ననుసరించి అలంపూరు కృష్ణస్వామిగారు --

   వదలి మూలస్థమ్ము లేనిది
   కుక్కి అనువాదమ్ము చేసెడి
   ఆజ్ఞ మార్గము తొలగిపోవుత
   నాకు గురువుల కరుణచే -- అన్నారు

ఇక్కడ 'గురువులు ' అనే మాటలో ఉమాకాంతం గారిని ఉద్దేశించినట్లు భావింపవచ్చు.

    ఈ మార్గం లోనే కన్నెకంటి ప్రభులింగాచార్యులు గారు కాళిదాసు కుమార సంభవాన్ని అనువదిస్తూ

  ఆర్ష భూయస్త్వోత్తమములగు
  కాళిదాస కవిత్వవిధులను
  మా కొసంగిన మల్లినాధా!
  నిన్ను వినుతింతు

అని మల్లి నాధుని ప్రశంసించి --

  విడువగా రాదున్నదానిని
  లేనిదానిని కుక్కగూడదు
  ఇదియే అనువాదాల తెరువను
  ప్రవచనమ్ము తలంచెదన్