పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


   132           వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటికాలపుకవిత్వం


             అధిక విశేషణగణం తప్ప తక్కినదండగమాటలు కృష్ణకర్ణామృతం,
         శ్రీనాథాదులకృతులు మొదలైనవాటిలోవలె నేటికాలపు అనేక  కృతుల్లో

         తగ్గడం సంతోషహేతువేగాని వీటి అన్నీ టిబదులు  అధికవి శేషణగణం 
         ప్రబలింది.
             "దివ్య నిర్మలరత్న దీపంబనైపుట్టి,
             లలిత మోహనకలాలాపంబనై పుట్టి"
                    (నిర్వేదం. వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు.. భారతి)
             "ఉద్యద్యశః ప్రాదుర్యాచ్చసుధా"           (భారతి)
             "ఉరుమై సృత్యతమి స్రపుంజ రచనో ద్యుక్తంబుల్ "
             "సుస్థిర కాంతి స్థగితంబుగా"
                         (పెమ్మరాజు లక్ష్మీపతి. భారతి. 2-9)
             "క్రౌర్య కౌటిల్య కలుష పంకంబువలన"      (కృష్ణపక్షం.)
             "హృదయగళనదారుణ మహోగ్రకార్యంబుదలచిపోవు."(,,)

             "ఇంపుదళొత్త పాటల సొంపుమీరే."
              (పెద్దిబొట్ల రామచంద్రరావు. బియల్ క్లాసు. ఆంధ్ర హెరాల్దు.)

             "రేఖామంజులవాసనాలహరి"
                  (విశ్వనాధ సత్యనారాయణ, అనార్కళి. భారతి.)
            యిట్లా యీ  కాలపుకృతులను అధికవిశేషణగణం  కలుషితం 
          చేస్తున్నది. వక్ష్యమాణమైన  శబ్దవాచ్యత  దండగమాటల కిందికి 
          గూడా వస్తున్నదని యిదివరకే తెలిపినాను. అధీకవిశేషణ రూపమైన 
          దండగమాటలతో పాటు యతిభంగం. పాదభంగం, భాషావ్యక్రమం,