పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


132

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

    అధికవిశేషణగణం తప్ప తక్కినదండగమాటలు కృష్ణకర్ణామృతం శ్రీనాధాదులకృతులు మొదలైనవాటిలోవలె నేటికాలపు అనేక కృతుల్లో తగ్గడం సంతోషహెతువేగాని అన్నిటిబదులు అధికవిశేషణగణం ప్రబలింది.

"దివ్యనిర్మలరత్నదీపంబునైపుట్టి
లలిత మోహనకలాలాపంబనై పుట్టి"

(నిర్వేదం వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు. భారతి)


"ఉద్యద్యశ: ప్రాదుర్యాచ్చసుధా" (భారతి)
"ఉరువై నృత్యతమిస్రపుంజ రచనో ద్యుక్తంబులౌ"
"సుస్ధిరశాంతి స్ధగితంబుగా"

(పెమ్మరాజు లక్ష్మీపతి భారతి. 2-9)


"క్రౌత్యకౌటిల్యకలువ పంకంబువలన" (కృష్ణపక్షం)
"హృదయదళనదారుణ మహోగ్రేకార్యంబుదలచినావు" (కృష్ణపక్షం)
"ఇంపుదళ్కొత్తపాటల సొంపుమీరె"

పెద్దిబొట్ల రామచంద్రరావు,బియల్ క్లాసు, ఆంధ్రహెరాల్డు)


"రేఖామంజులవాసనాలహరి"

(విశ్వనాధ సత్యనారాయణ, అనార్కళి. బారతి)

     యిట్లా యీకాలపుకృతులను అధికవిశేషణగణం కలుషితం చేస్తున్నది. యక్ర్యమాణమైన శబ్దవాచ్యత యీదందగమాటల కిందికి కూడా వస్తున్నదని యిదివరకే తెలిపినాను. అధికవిశేషణ రూపమైన దండగమాటలతొ పాటు యతిభంగం పాదభంగం భాషావ్యతిక్రమం