పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీ ర స్తు

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

దృష్టివిచారాధికరణం.

సంకుచితత్వం

  లోకం వివిధప్రకృతులతొ విచిత్రమైన వున్నది., కవి తనమనోవిభుత్వం వల్ల ఉన్నతాలు ఉత్తమాలు అయిన ప్రకృతుల్లో ప్రవేశించి అంతరేవీక్షణం చేసి ఈ ప్రకృతుల ప్రవృత్తులను లోకానికి ప్రసాదిస్తున్నాడు. అందుకే ఉత్తమపాత్రలను లోకానికి ప్రసాదిస్తున్నాడు. అందుకే ఉత్తమపాత్రలను కల్పించి మధ్య్మాధమ పాత్రలవికృతత్వాన్ని ఉత్తమత్గ్ఫ్వస్పుటత్వానికి అంగంజేసి వారి రీతులను లోకాభ్య్హుదయదృష్టితో తేలుపుతున్నాడు. ఈతీరుగా కవి సంసృతిమిక్కిలి విశాలమై ఉన్నతమైవున్నది. ఇప్పటి కృతికర్త లనేకులు "చిన్ననాపొట్టకు శ్రీరామాక్ష" అని శృంగారం మొదలైనవి యితతుల కెందుకు పోనియ్యవలెననినాజానకి అని, వ్రాసిప్రియురాలు అని, నాప్రేమ అని నన్ను చిట్టడవుల్లో కి రమ్మన్నదని తమనే నాయకులను జేసుకుంటున్నారు.

"త్రోవలో దాని (ప్రియురాలి)రసన కంటుకొనిపోదు"

(నాయని సుబ్బారావు, భారతి. 1-7)


"ప్రియతమావేరు చింతల విడిచి తడవు
సేయ కిక నన్ను నక్కునజేర్చుకొనుము"

జంధ్యాల శివన్న శాస్త్రి


"కన్నులరవిప్పి నే నిన్ను గాంచినపుడే
అర్ద్రహ్?ఋదయంబుచలియించి యాశమాయె"

(పాపినేని వెంకటేశ్వరరావు)