పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


100

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం నేటికాలపుకవిత్వం

        పెనుమర్తి వెంకటరత్నం (భారతి 2-7-156)

"నవ్యశరన్మనోజ్ఞసుందర సువిశాలమిద్ది
        ప్రణయ రాధిక -శేషాద్రి రమణ కవులు (భ్సారతి 3-5)

"నవవిక స్వరదెవ్య సౌందర్యమూర్తి
విశ్వసుందరి పరమపవిత్రమూర్తి" (కృష్ణపక్షం)
"నవ్యమోహన కోకిలానందగీతి
దరివికస్వరసుమనోహరసుగంధ" (కృష్ణపక్షం)

"అమృతగాన మధుర మందాకినీ భంగమాలికాంబ
శీకరవితాన మొహన చిత్రనటన
పూర్ణవికసితెజీవితపువృకమ్ర
సౌరభమ్ముల జెమ్ముచున్నాదొ యెల్ల
దెసల భవదీయసుందర దివ్యరూప" (కృష్ణపక్షం)

లలిత మనోజ్ఞ కావ్యమంఉలలతాంత
మాలికాబరణా వినిర్మలవిశేష
సుగుణ మాణిక్య దివ్యటేజోవిరాణ"
"ఎన్నడో మీరు పాడినదీ వసంత
మధురజీవనగీతి హేమంతదీర్ఘ

యామినీ మధ్యవేళ యేమైననేడు
నవ్యభాగీరధీ దివ్యనది విధాన" (కృష్ణపక్షం)