పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


xiv

రచించాడనీ కట్టమంచి రామలింగారెట్టిగారు చేసిన అభావనాన్ని విమర్శిస్తూ 'కృష్ణరాయలు రచించిన కృష్ణశ్రీష్టి రచించినా కృష్ణామాత్యుడు రచించినా కృష్ణ భట్టు రచించినా, పుస్తకంలోని మంచి చెడ్డలు మారవు గనుక ఆ విచారణ నేనిక్కడ పెట్టుకోలేదు" అని వస్తుగత విమర్శ ప్రాముఖ్యాన్ని నొక్కి చెప్పారు.

    కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు మద్రాసు గోఖ్లేహాల్లోఇచ్చిన ఉపన్యాసాన్ని పత్రికల్లో చదివి వాజ్యయ పత్రికలో విమర్శించారు. రామాయణం కంటే భారతం ప్రాచీనం అని రెడ్దిగారా ఉపన్యాసంలో చెప్పారు. భాగవతం కంటే రామాయణం పూర్వమనే ఉపనిషత్తులను ప్రదర్శిస్తూ ఉమాకాంతంగారు వారించారు. ఆ సందర్భంగా "వాస్తవముగా సంఘమును సంస్కరింపవచ్చును. సర్వమత్వము ప్రతిష్టించయత్నించవచ్చును. వీటికన్నింటికి రామలింగారెడ్దిగారు మరికొన్ని మార్గములు అవలంబించవలసి య్న్నదిగాని భారత వర్షేతిహాసములను గురించి భారతీయుల ప్రాచీన వాజ్మయము గురించి తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడుట మాత్రము అనుచితమైన కార్యము" అని స్పష్టంగా నిర్భయంగా ప్రకటించారు.
   'నైషధ తత్వ జిజ్ఞాస ' అనేది సంస్కృత నైషధ కావ్యంపై విమర్శ శ్రీహర్షుని మేదాశక్తిని పాండిత్యాన్ని ప్రశంసిస్తూనే నైషధము ఉత్తమ కావ్యము కాదని తేల్చారు. శ్రీహర్షుని కాలానికి భారతదేశంలో శాస్త్ర పరిశ్రమ హెచ్చినదని కావ్య గుణం తగ్గిందని వివరించారు. "అది గొప్ప విమర్శనము బయలుదేరిన సమయము గొప్ప కవిత్వము కుంటువడిన సమయము" అని అభిప్రాయమపడ్డారు. అందుకు కారణాలను అన్వేషిస్తూ "ఏనాడు అర్ధము యవన హస్తగతమైనదో ఆనాడే భారతీయుడు పరాధీనతను ప్రాపించెను.. ఆర్యసంప్రదాయములు క్రమక్రమముగా విచ్చిన్నములాయెను. మహమ్మదీయుల విషయ లోలత్వము దేశమున వ్యాపీమప్ జొచ్చెను."  అని దేశ పరిస్దితులను వివరించారు. భారతదేశ సాంస్కృతిక పతనానికి మహమ్మదీయులు కారణంగా భావింఛే ఒక ఆలోచనా ధోరణీ మన దేశంలో చాలా కాలంగా ఉన్నది.