పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


92

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

యిక మానుతున్నాను అసలు గుంపుగణం ప్రకాశగణం, దండగ్గణం మొదలైన వ్న్నీ వికృతం చేస్తుండగా నన్నయతో ఆరంభమైన ఆంధ్ర పద్యాలే ఆదినుండి పులుముడు దశతో ఆదమంగా వస్తున్నవి. అయితే ఆగణాలు మాత్రం శ్రీనాధకృతుల్లోవలె కృష్ణకర్ణామృతాదుల్లోవలె కొంత తగ్గి నేటికీ ఆ పులుముడుమాత్రం స్థిరంగా వున్నది. గుంపుగణం మొదలైనవాటిన్మి ప్రధమఖండంలో వివరించాను గనుక యిక్కడ తెలపక వదులుతున్నాను. ఉత్తమత్వ మట్లావుంచినా, ఈఅధమమైన నాచ్యత్వదశను దాటి మధ్యదశకువచ్చిన కావ్యాలే తెలుగులో అరుదని నే ననుకొంటున్నాను.

          అని శ్రీ ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయమాత్ర
          పరిశిష్టంలో పులుముడుమటవారి కరణం సమాప్తం