పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


75

అయోమయత్వాధికరణం

యీ అయోమయపుమాటలను గురించి చర్చించడం అనవసరం అపరిణతమై వున్నప్ప్పుడూ చెప్పదలచినది చెప్పడానికి బలంలేని భీరుత్వం తమస్సు ఆవరించివున్నప్పుడూ చెప్పవల్సినదేమీలేనప్పుడూ ఉన్నది మామూలు అభిప్రాయమై దాన్ని యేమేమో మెలికలువేసి ఆత్మవంచనకు ఆరంభించినప్పుడూ యీఅయోమయం దైగుతుందని చెప్పి చాలిస్తున్నాను. యెంతో జ్ఞానాని దేశం నిండా వెదజల్లిన వేమన ప్రభృతులు సయితం

"నీరు కారమాయె కారంబు నీరాయె
కారమైన నీరు కారమాయె
కారమందు నీరు కడురమ్యమైయుండు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ (వేమ)

బ్రహ్మ గుఱ్ఱమాయె భవుడు పల్లంబాయె
నాది నిష్టు లెన్న నంకె నాయె
నందు మీదివాడు ఆడదో మొగవాడొ
విశ్వదాబిరామ వినురవేమ" (వేమ)

"మొనలుమీదుగ తలలుకిందుగ మొలచియున్నది వృక్షమూ
మోదమలరగ మింట మీదను మదగజము విహరించెరా
చిదిమి పట్టిన బంటుకైవడి చీమయేనుగు మెంగెరా
విర్రవీగుచు కేక వేయుచు యీగమంచము మింగెరా
గొర్రెయొక్కటి అయిదుపులులను గొట్టి నెత్తురుదావెరా
చిర్రిచెట్టున జాజిపూవులు శ్రీకరంబుగ పూచెరా
మర్రిపై కదళీఫలంబులు మళ్లూరిరాదమదయానిధే
కొంచమౌ నొకగృహములోపల కోటిసింహము లుండెరా
అంచితంబుగ నన్నిటిని యొకసామజంబు వధించెరా
పంచవన్నెల చిలుకలైదొక పర్వతము భక్షించెరా
మంచి తత్వజ్ఞానమిది మళ్లూరిరామదయానిధే
ఒంటిపాటల రెండుకొతులు జంటపిల్లుల నీనెరా
కంటి నని ఒక నక్కకడుపున కామధేనువు పుట్టెరా