పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం -- నేటి కాలపుకవిత్వం మోహనవినీలజలధరమూర్తి నేను

ప్రళయజంఝూప్రభంజనస్వామి నేను

ఎవ్వరని యెంతురో నన్ను ఏననంత

శోకభీకరతిమిర లోకైకపతిని

కంటక కిరీటధారినై కాళరాత్రి

మధ్యవేళల జీమూతమందిరంపు

గొలువుకూటాల నే కాంతగోష్ఠిదీర్చి

దారుణ దివాంధరోదన ధ్వనులశ్రుతుల

బొంగి పొంగియు నుప్పొంగి పొరలిపోవు

నానీలాపనీబిడగీతికావళీవి

రావముల నర్దరాత్ర గర్భమ్ము మరియు

మరియు భీషణకాళిమోన్మత్త గాగ

జేయు తటి నన్ను మీరు వీక్షింపలేదో "

ఇది కూడా కృష్ణపక్షంలోవున్న అయోమయధోరణే. వాస్తవంగా శోకభీకర తిమిరలోకైకపతు లెవరైనావుంట ఇట్లా చెప్పుకోవడం అంతగా వుచితంకాదు. ఇట్లాటిమాటలను గురించే కాబోలు. "కంచుమోగునట్లు కనకంబుమోగునా" అని వేమన అన్నాడు. చిన్నప్పుడు వెంట్రుకలు మేగానికి కప్పుకోని "ఆం! నేను యెలుగొడ్డును" అని దడిపిస్తే మొగం తేరి పారజూచి "నీవు అన్న య్యవుగావా" అన్న మాటలు జ్ఞాపకానికి వస్తున్నవి.

"ఏవియో ఘోర పవనార్బటీధ్వను లివె

కర్మకుహరాంతరస్థలిం గలత బరచు

ధూమపావకజ్వాలల నొదిగియుండి

భూత పైశాచములు నన్నుఁ బొడుచుచుండు."

అని భూతాలూ • పైశాచాలూ విడివడి బాధిస్తున్న యామర్తి సూర్య ప్రకాశరావువారిమాటలు ఈ ప్రళయజంఝప్రభంజనస్వామి అయోమయపు కోటిలోని వేనని చూపి ఈ చర్చ ముగిస్తు న్నాను. ఇఘ