పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


72

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

అని యేకాంతసేవలోవున్నది యీ అయేమయ ప్పులుముడే నని అది వరకే నిరూపించాను.

"పెద్దపులినోటిలో నే నేను పెనుబొబ్బపెడతాను నే నేను
గొర్రెల్లమాకల్లె నే నేను ఘోషిల్లిపోతాను నే నేను
భార్యనీవకచెంప నే నేను భర్తనీవకచెంప నే నేను"

(భారతి సం. 2.11)

అనేవి యీఅయోమయపుకోటిలోనె చేరుతున్నవి ఇది శంకరుల అద్త్వతమా? వైయాకరణుల శబ్దబ్రహవాదమా? లేదా జైమినీయమా? కాపిలమా? కాణాదమా? పాతంబలమా? గౌతమీయమా? స్వకీయ నూతనసిద్దాంతమా? యీబొబ్బలు పెట్టడామేమిటి: బార్యగావడమెమిటి; భర్తగావడమేమిటి. యీఅయోమయాన్ని యీకృతికర్తకె వదలుతున్నాను ఇది స్వకీయసిద్దాంతయయితే దీనిని సుబోధంగా వ్యక్తపరచవలసి వుంటుంది. లేదా అయోమయంలో బడవేసి కృతికర్త అకృతార్దుడె అవుతున్నాడు.

"వినబడదు శ్రువాణి విప్పినవిధాన
కనబడదుస్కృతి ఋషివచించిన విధాన"(భారతి ద్యానగీత)

అని ధ్యానగీతకర్త అంటాడు శ్రుతివాణి విప్పిన విధాన వినబడదంటే ఋగ్వేదంమొదటిరూపంతో లేదనా? మొదటి శ్రుతికారుడు చదివినట్లు నేటిబ్రాహ్మణుడు చదలేడనా? లేదా వాట్లో ప్రక్షిప్తాలు చేరినవనా? యేశ్రుతి? ఋగ్వేదమా? యజుర్వేదమా? ఆదర్వవేదమా? సామవేదమా? వాట్లొ మంత్రభారమా? బ్రాహ్మణబాగమా? యేనిప్రక్షిప్తభాగాలు? కాకుంటే ప్రధమంలో ఋగ్వేదం వినబడ్డట్లు ఇప్పుడు వినబడదనా? అయితే వేదం పుటినప్పటిధ్వని ఈద్యానగ్తీతకర్త యెప్పుడువిన్నాడు? ఇట్లానేస్మృతి ఇవే అయోమయపునిస్సాపు మాట అంటున్నాను

  
"వినబడియె నొక్కసూక్తి హృద్వివరమందు
స్మృతులు మాని ముక్కోటిదేవతల వదలి