పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


________________

శ్రీ ర స్తు.

వాజ్మయపరిశిష్టభాష్యం.

అయోమయత్వాధికరణం.

అయోమయత్వం.

బుద్ది అపర్ణతమై ఉదితభావపరంపరలో స్పష్టతలేనప్పుడు వెలువడే మాటలు అయోమయంగా వుండడం సహజం. చెప్పదలచు కొన్నది చెప్పడానికి బలంలేనీ భీరుత్వమూ చెప్పవలసిన దేమిలేనప్పుడు వ్రాయవలెననే కోరికా అయోమయపుమాటలనే వెడలిస్తవి.

ఉన్నది మామూలు అభిప్రాయమే ఓసి ఇంతేనా అంటారని దాన్ని యేమేమో మాటలతో చెప్పి అయోమయంతో ఆత్మవంచన చేసుకొంటారు కొందరు.

ఈ అన్ని రకాల అయోమయాలు నేటి కాలపు కవిత్వంలో బహుళంగా కనబడుతున్నవి.

"మధురమోహనమూర్తి మందహాసమున

నద్భుతంబుగ లీనమై నట్టులుండ

మధురహాసంబులో మాధురీప్రకృతి

యానంద ముద్రితమై నట్టులుండే

మధురచంద్రికలలో మధురామృతంబు

మధురామృతంబులో మధురరసంబు

మధురరసంబులో మధురభావంబు

మధురభావంబులో మధురరూపంబు

మధురరూపంబులో మధురతేజంబు

మధుర మోహనకళా

మహితమై వుండ మధురస్వరంబులో

మధురగీతముల

మధురగానంబులో మదిమేళగించి." (యేకాంత సేవ)