పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


67

తత్త్వజిజ్ఞాసాధిక్రణం

    మీమాంసాసూత్రీయ శాఖరభాష్యవ్యాఖ్యానమైన తంత్ర నార్తికంలో శిష్టాదారవిచారంలో కుమారీల భట్టాచార్యులు

"సతాం హి సందేహాపదేమ వస్తుమ
ప్రమాణమంత:కరణప్రవృత్తయ:" (శాకుం)

అనే కారికరిం వ్యాఖ్యవ్రాస్తూ హేలారాజు 'సతాంహి" అనే పై వాక్యాలనే స్వీకరిస్తాడు.

హంస యోగిభావ్యమనే గీతాభావ్యంలో
"శరీరమాధ్యం ఖలు ధర్మసదనం" (కుమా)

అనే కుమ్మరసంభవవాక్యాలు హంసయోగి స్వీకరించాడని శుద్ధధర్మ మండలి కార్యదర్శి చెప్పగా విన్నాను. ఈతీరుగా ఆకాలపు తత్వజిజ్ఞాసలకు బలం ప్రసాదించ్విన కాళిదాసాదులు తత్వజ్ఞత్వసంబంధం కలిగే లోకోత్తరులై వున్నారు.

శంకరులు - నూతనశకం

     అయితే శ్రీశంకరులకాలంనుండి భారతవర్షంలో తత్వ జిజ్ఞాసలకు ఒక నూతనశకం ప్రారంంభమయింది భారతంనుండి భగద్గీత వేరైంది. ఉపనిషత్తులకు బ్రహ్మసూత్రాలకు గీతకు భాష్యాలు వ్రాసి భారతవర్షపు మూలమూలల అగణ్యశిష్యులతో సంచారం చేసి తత్వజిజ్ఞాసలను వెదచల్లినాడు. అదీవరకే శాస్త్రంగా ఆరంభమైవున్న బ్రహ్మజిజ్ఞాస ఒక అఖందశాస్త్రమై అదే అనేకసంవత్సరాల పఠనానికి తగిన ఒకప్రసిద్ధ విద్యాస్థానమయింది. శంకరాచార్యులకాలంనుండి బ్రహ్మజిజ్ఞాస ఒక అఖండవిద్యాస్థానమై దేశంలోవున్న మహామేదావంతు లనందరినీ ఆకర్షించ మొదలుపెట్టింది. బుద్దుడితో కదలిక ఆరంభమైన యీ జిజ్ఞాసలకు శంకరాచార్యులచేతిలో మహోచ్చదశ ప్రాప్తించింది