పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

138

మీఁగడ తఱకలు


నీసరివా రెల్ల నినుఁ జూచి నవ్వ
జడియక రావణసన్యాసి వగుచు
నడుచుచున్నావు వైష్ణవుఁడవా నీవు.

(పదం, కాంభోజ, ఆటతాళం)

ద్రావిడవేదము చదివినవాడనే
          ధవళాక్షి నీవు న న్నేలవే
ద్రావిడవేదము చదివినవారు కం
          దర్పుని వేదము విందురా
అంగన మన్నారు దళిగె ప్రసాదమౌ
          పొంగలి చవిగొన్నవాడనే
పొంగలి చవిగొన్న వానికి వనితల
          యెంగిలి చవి మనసాయనా
ఆరామకైంకర్య మాచరించి మ
          న్నారుని గొలిచినవాడనే
ఆరామకైంక్రర్య మాచరించువాని
          కీరామకైంకర్య మేలయా
చెలువ మన్నరుపాదతులసీదళములు
          శిరసున ధరియించు వాడనే
తులసీదళములు ధరియించువానికి
          తొలుతటి ముడిపువ్వు లేలయా.

        (పదం, శంకరాభరణం)

అయ్యయ్యొ నిను నమ్మవచ్చునా, యి
          ట్లైతే దైవము మెచ్చునా
నీయందు వేఱు లేనైతిగా, నేను
          నిను నమ్మి యిటు బేలైతిగా
బాస లిచ్చి తప్ప నంటివి, నా
          భావ మెల్ల జూఱగొంటివి
ఆస జూపి వద్ద నుంటివి, ఇంత
          దోస మేల కట్టుకొంటివి
బెల్లించి యెడబాయ నంటివి, అట్టు
          తల్లిమాటలే వింటివి
తెల్లని వెల్లా పా లౌనా, ఇట్లు
          కల్ల లాడితే మే లౌనా.