పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

134

మీఁగడ తఱకలుచోళదేశవర్ణన

కవు లెంతురు చోళదేశము, దివ్య
         కావేరీవారిప్రకాశము;
నవరత్నము లున్నకోశము, సుర
         నాయకరాజ్యసంకాశము;
చెఱకురాజనంపబైరులు, కాపు
         సేమము గలిగినయూరులు,
తిరముగాఁ బ్రహించు నేఱులు, చోళ
         దేశంబున వెయ్యాఱులు.

ఆ రాజ్యరమకు మంజీరము, అల్ల
         అమరావతికన్న సారము
భూరమణీమణిహారము, తంజ
         పురము సంపదలకొటూరము.
నవరత్నంబుల పేటలు, దివ్య
         నారికేళంబుల తోటలు,
సవరణ సేసినకోటలు, వీట
         సరసులు నూఱాఱుకోటులు.

వలరాయనిమీఁది యేలలు, చాల
         వర్ణింప నేర్చినబాలలు
విలసిల్లునాటకశాలలు, అందు
         వింతవింతలు కృష్ణలీలలు
పరులను గెల్చినపౌజులు, మెచ్చ
         పాలింతురు దినరాజులు
సరిలేని విద్యాభోజులు, వీట
         సడిసన్న రాజాధిరాజులు,

ఆ రాజధానికి రాజై రాజిల్లురాజచంద్రుని నాతనిపట్టంపుఁగవి యేమని కొనియాడుచున్నాడు