పుట:Matamu-Pathamu.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మతమును నిర్వీర్యము చేస్తూ పథమును బలపరుస్తూ మేము వ్రాసిన కొన్ని వాక్యములను క్రింద పొందుపరుస్తున్నాము.

1. మత వైషమ్యాల మాయలోబడ మహోన్నత భావాన్నిమలచుకో! ఆత్మశిఖరాన్నధిరోహించగలవు.

2. దేవుడు మతాలను, కులాలను సృష్ఠించలేదు.

3. మతాలను బట్టి అనేక విధానములుగా, అనేక పేర్లుగా, వేరువేరుగా పిలువబడువాడు ఒక్క దేవుడే.

4. మాయ (సైతాన్‌) లేక సాతాన్‌ మానవున్ని మతాలపేరుతో మభ్యపెట్టుచున్నది.

5. మతము దేవున్ని తెలుపలేదు. జ్ఞానమే దేవున్ని తెలుపును.

6. దైవము ఒకమతమునకు సంబంధించినవాడు కాడు.

7. మతము చాటున దేవున్ని ఊహించుకొని, మతమునకు దేవున్ని పరిమితి చేసి మాట్లాడడము అజ్ఞానమే అగును. అన్నిమతములకు అధిపతి ఒకే దేవుడని తెలియడమే జ్ఞానమగును.

8. పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలమునకు తెలియునట్టి కులము, మతము మనుషులు కల్పించుకొన్నవే కాని జన్మతః వచ్చినవి కావు.

9. కులాలు కుచ్చితముతో, మతాలు స్వార్థముతో కూడుకొన్నవి. కులాలకు మతాలకు దేవుడు అతీతముగ ఉన్నాడని తెలిసి నీవు ఆ విధముగ మారినపుడే దేవుడు తెలియును.

10. ఏ మతమునకు చెందిన మనిషిలోనైన ముక్కురంధ్రములలో కదలే శ్వాసలో "ఓమ్‌" శబ్దము ఇమిడి ఉన్నది.