పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"శ్రీవిష్ణుపదభక్తిఁ జెలఁగుసప్తర్షి చం
              ద్రములలో మున్నెన్నఁ దగినమేటి
 దిత్యదీత్యాదిసాధ్వీశిరోరత్నంబు
              లను బ్రేమఁ జెట్టవట్టివ గృహస్థు
 కమలాప్త భుజగేంద్ర ఖగరాజరోహిణీ
              కన్యకారమణులఁ గన్నతండ్రి
 రాముచే దానధారాపూర్వముగ భూత
              ధాత్రి గ్రహించిన శ్రోత్రియుండు

కోయరూహసంభవునకు బౌత్రుఁడు మరీచి
పుత్రుఁడు విచిత్రగుణమణిపాత్రుఁ డఖిల
వేద వేదాంతతత్త్వవివేకశాలి
మహిమఁ జెలువొందుకశ్యపమౌనిఁ " గొల్తు,
                                 (దశావతారచరిత్రము.

గౌతామస్తుతి

కరముల్ మోడ్చి నుతించు భక్తి "సురగం
           గాపూతతో యార్ద్రభా
స్వరమూర్తిన్ గతధూమసంజ్వలితస
           జ్జ్వాలాగ్నికల్పున్ సురా
సురదుర్దర్షుని నక్షపాదు రచిత
           శ్రుత్యర్థవాదున్ వ్రతా
విఠళామోదు సుధీయుతుం బ్రతిహతా
           విద్యాతమున్ గౌతమున్."
                                  (భాస్కరరామాయంము. బాల. 5. 2..

చ్యవనస్తుతి

భృగువంశాంబుధిచంద్రుఁడై తపమునన్ విశ్వప్రభావాడ్యుఁడై
సుగుణాలంకృత యౌసుకన్యసతియై శుశ్రూషలం జేయఁగా
జగదుద్ధారకు లౌసుతుల్ గలుగ శశ్యద్ద్యోగమార్గంబునన్
సుగతింగాంచినపావనాత్ముఁజ్యవనున్ గొల్తున్ మహర్షీంద్రువిన్.