పుట:Madrasu Government Yokka Pradhana Manthiriga Undina Sriyutha Gourava Deewan Bahadur Bollini Manuswamy Nayudu Gariokka Jeevitha Charitramu.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సీ|| నిఖిలజీవులయెడ నిండారుప్రేమంబు
          వీచులనభిషేక మాచరించి,
    సత్యధర్మాచార శమదమాదికననప్రసవ
          రాజములనర్చన మొనర్చి,
    కామలోభక్రోధ గర్వాదులనుజ్ఞాన
         వహ్నిదహించి నివాళిసేసి,
    లోకకల్యాణంబు సేకూర్చుపుణ్యకర్మ
         ఫలముల నుపహాఠంబొసంగి

తే.గీ. సల్పుపూజయె యుత్తమస్తవ్యపూజ
     నంబనాసక్తయోగ సారంబుమోక్ష
     సాధనంబునీకు బరమసమ్మతంబు
     విశ్వకారణ కారుణ్య వృష్టిపూర||

ఆ|| శాంతమానసమున జల్లనైశీతల
    భాతినున్నవాడు పరమయోగి
    అట్టివాడుముక్తి నతివేగగైకొను
    విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

ఆ|| శాంతమేజనులను జయమునొందించును
    శాంతముననెగురుని జూడదెలియు
    శాంతభావమహిమ జర్చింపలేమయా
    విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

ఇట్లు,

టి.యన్.ఉమాపతిఅయ్య.