పుట:Madrasu Government Yokka Pradhana Manthiriga Undina Sriyutha Gourava Deewan Bahadur Bollini Manuswamy Nayudu Gariokka Jeevitha Charitramu.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

4. జాతి, మత, కుల; వర్ణభేదము పాటింపక సర్వులను సమానదృష్టితో ప్రేమించువారు.

5. అపకారము చేసినవారికికూడ నుపకారము చేయువారు.

6. ధనముకొఱకు అనవసరముగా వ్యవహారములను పెంచక వీలైనంతవఱకు రాజీచేసి ఇరుకక్షుల వైషమ్యముల చల్లబఱచువారు.

7. సర్వులతోడను సమముగా మెలగువారు, ఆకారణముననే జిల్లాబోర్డు అధ్యక్షులుగా నుండినపుడు (Land Acquisition) ల్యాండు ఆక్విజిషన్ ప్రొసీడింగ్సు లేకనే పెక్కు రోడ్లను వేయించగల్గిరి.

8. న్యాయవాదివృత్తియందు న్యాయాధిపతిని చక్కగ గుర్తెరిగి తగురీతి కేసు నాతడు గ్రహించునట్లు వాదించువారు. కావుననే తనవృత్తియందు ఉన్నతపదవి వహించిరి.

9. సుగుణసంపన్నులు, నీతిపరులు, కావుననే ప్రతి కక్షులకుగూడ వారియందు నమ్మకముండెను.

10. ప్రజలయందు ఏకీభావము ప్రబలుట ప్రేమచేతనేగాని అంతర్జాతీయ వివాహ భోజనాదికృత్యముల చేతగాని మతమును మార్చుటచేతగాని కాదని నిరూపించిరి.