పుట:Little Masters Sulabha Vyakaranamu.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
79

ఉదా : - వాడు + కొట్టె = వాడుగొట్టె - వాడుకొట్టె
         నీవు + టక్కరివి = నీవుడక్కరివి - నీవుటక్కరివి
         మీరు + తలడు = మీరుదలడు - మీరుతలడు
         వారు + పోరు = వారువోరు - వారుపోరు.

ఇందు ప్రథమా విభక్తి 'డు' మీది పరుషములకు ఒకసారి గసడదవాదేశమైనది, ఒకసారి రాలేదు. వైకల్పికము (విభాష) అయినది.

ii. ఈ గసడదవాదేశము కళలగు, క్రియా పదములమీద సహితము కానంబడియెడి.

ఉదా : - రారు + కదా = రారుగదా! రారుకదా!

        వత్తురు + పోదురు = వత్తురువోదురు - వత్తురుపోదురు

III. తెనుగులమీది, సాంస్కృతిక పరుషములకు గసడదవలు రావు. సాంస్కృతిక పరుషములనగా సంస్కృత సమశబ్దములు. తెలుగు పదముల మీది సంస్కృత సమ పరుషములకు గసడదవలు రావు.

ఉదా : - వాడు + కంసారి = వాడు కంసారి
         వీడు + చక్రపాణి = వీడు చక్రపాణి
         ఆయది + టంకృతి = ఆయది టంకృతి
         అది + తధ్యము = అది తధ్యము
         ఇది + పథ్యము = ఇది పథ్యము. ఇందు కంసారి - చక్రపాణి - టంకృతి - తద్యము - పథ్యము

సులభ వ్యాకరణము