పుట:Lilavatiganitamu00bhassher.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శ్రీరస్తు - శ్రీరామచంద్రాయనమః

శ్రీ భాస్కరాచార్య విరచిత మగు

---భాష్య సహిత

లీలావతీ గణితము

నకు

పిడపర్తి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి

ప్రణీతమగు

ఆంధ్ర వ్యాఖ్యానము.

ప్రతిపద టీకా, తాత్పర్య, ఉదాహరణ, ఉపపత్తి,

ప్రశ్న, విశేషాది బహువిషయములతో గూడియున్నది.

మొదటికూర్పు 1200

శ్రీ విద్యా ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితము

విజయనగరం సిటీ.

1936

సర్వస్వామ్య సంకలితము : వెల : 4-0-0