పుట:Lilavatiganitamu00bhassher.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


లీలావతీ గణితము.

ప్రీతం భక్తజనస్య యో జనయతే విఘ్నం వివిఘ్న స్స్మృత;
స్తం బృందారకబృందవందితపదం సత్వా మతంగాననమ్‌
పాటీం సద్గణితస్య వచ్మి చతురప్రీతిప్రదాం ప్రస్ఫుటాం
సంక్షిప్తాక్షరకోమలామలపదై ర్లాలిత్యలీలావతీమ్‌ || 1 ||