పుట:Konangi by Adavi Bapiraju.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


“ప్రేమ అంటే నిద్రవంటిదనా?”

“అయితే బాగానే ఉండును. లోకంలోని మనుష్యులందరూ బ్రతికి పోదురు. నిద్రపట్టనప్పుడల్లా, ఇంత ప్రేమ తెచ్చుకుంటే, నిద్రైనా పడుతూ ఉంటుంది.”

“ఇంకా ఏమిటి, ప్రేమకు ఉన్న గుణాలు?"

“దేహ కలయిక ఒకటేకాదు. మనసూ, ఆత్మాకూడా కలవాలి.”

“ఆత్మ అంటే?”

“మనస్సును మించిన ఒక శక్తి.”

“అది ఎలా ఉంటుంది?”

“అసలు మనస్సు ఎలా ఉంటుంది? అది తెలుస్తే!”

“అది తెలియదా మీకు?”

“అబ్బే! తెలిస్తే ఇకనేమండి?”

“తెలియని వస్తువులు గుణాలెట్లా అవుతాయండి?”

“ప్రాణం అంటే ఏమిటో తెలియని డాక్టర్లు ప్రాణం రక్షించడానికి పాటుపడటం లేదాండి?”

“ఎంత దెబ్బకొట్టావయ్యా కోనంగీ!”

“నేను ఇంకా బలహీనంగా ఉన్నాను. దెబ్బలు కొట్టడమే!"

“మీరు ఏం చేద్దామని మద్రాసు వచ్చారు?”

“ఉద్యోగంకోసం.”

“ఏం ఉద్యోగం?”

“అది ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. అయితే బాగానే ఉండును.”

డాక్టరు రెడ్డి కోనంగిని తన యింటికి వచ్చి ఉండవలసిందని, బాగా ఆరోగ్యం కుదరగానే ఎప్పుడు రావచ్చునో తానే చెపుతాననీ" అన్నాడు. కోనంగి నవ్వుతూ “నేను బాగా వంట చేయగలనండి” అని అన్నాడు.

“మీవంట మాకేం రుచి?”

“చూస్తారుగా!”

4

కోనంగితో, “మళ్ళీ హెూటలు గుజరాత్ కు మిమ్ము వెళ్ళనివ్వను. మా ఇంట్లో ఉండండి” అని పట్టుపట్టింది అనంతలక్ష్మి.

“అది ఏం సబబండి, మీ ఇంట్లో ఉండడం? నా పనికి అడ్డం కాదుటండీ!”

“ఏమిటి మీ పని?”

“నేను పనీ పాటూ చేయని పనికిరాని వాణ్ణనేనా మీ అభిప్రాయం?”

“అయితే మా ఇంట్లో ఎందుకుండమంటాను. పనికిరాని వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టమనా మీ ఉద్దేశం?”

“మంచి బాగా దెబ్బకొట్టావు అనంతలక్ష్మి!”

“మీ పని ఏమిటో నిజం చెప్పండి?”

“నేను ప్రయివేటు ఉపాధ్యాయుణ్ణి....”

“అయితే మీరు మా ఇంట్లో ఉండవచ్చుకదా అండి?”