పుట:Konangi by Adavi Bapiraju.pdf/239

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

డాక్టరుగారికి ప్రేమలేని వైరాగ్యలోలాయత ఈనాడు చౌధురాణీ వాటర్లూ యుద్ధంలో ఓడించి జయమందిందయ్యా అని ఆనందించాడు కోనండీ. ఓడినాడు చివరకూ | మా వాడురెడ్డి పిన్నడూ ఓటమంటే ఏమిటంటు మాటలాడు వై ద్యుడూ! ఓడినాడు చివరకూ మా వాడు రెడ్డి పిన్నడూ! వాలుకనుల వాలుగాలు డాలుతాగి తూలెనంటు మేలమాడి ప్రాలుమాలి బేలుకొట్టే ధీరుడూ ఓడినాడు చివరకూ మా వాడు రెడ్డి పిన్నడూ! సెంటిమెంటు అంటనట్టి చిత్తధైర్య కవచధారి సర్వకవచ భేదాస్త్రము చక్కనయిన పిల్ల చూసి ఓడినాడు చివరకూ మా వాడు రెడ్డి పిన్నడూ! శుకయోగిని నేనంటూ సాకుమాట లాడువాడు ఋష్యశృంగుడై బాలిక దృక్కుదారి నడిచినాడు ఓడినాడు చివరకూ | మా వాడు రెడ్డి వీరుడూ!” ఈ పాట వినగానే డాక్టరు చిరునవ్వు నవ్వాడు. తరువాత ముచికుంభత తాల్చాడు. “కోనంగీ, ప్రేమకలవాళ్ళు ప్రేమపాశ బద్దులయినవారి హృదయాలు నిమిషంలో గ్రహిస్తారు. నాకు ప్రేమ అనే భావం వట్టి సెంటిమెంటల్ నాన్సెన్స్ అనుకున్నాను. ఇంతలో మా జోషీ భారతదేశంలో అందమయిన బాలికల్లో ఒక ఆమెను ప్రేమించాడు అని వినేటప్పటికి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈ రోజున నా పనీ అంతే అయింది నాయనా!” అన్నాడు రెడ్డి. కోనంగి (నవల) 229