పుట:Konangi by Adavi Bapiraju.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

“అయితే నాకన్న మీ ఆనందం ఎక్కువా? పోనీలెండి. నన్ను వదలండి నే వెళ్ళిపోతాను!”

“నా అనంతమే నా ఆనందం. అనంతా! అసలు ఆనందం నా అనంతం ముందు ఒక్కక్షణికం అని!

“నా అనంతం ముందు

నళినాక్షీ ఒక లిప్త

మాత్రం అసలనంత

భావ మాత్మేశ్వరీ!”

“మాటలాడటం మాని, పాటలతో మాట్లాడుతారా?”

“మాటల్లో లోతేది

పాటల్లో తీపేది

నా జీవితేశ్వరీ

నళినాక్షులను పొగడ!”

“పాట పాటకు రాజ

మాటలాడకు నాథా

మూగనోమే నీకు

ముద్దుగులికే సొగసు.”

“నీకూ పాటలు వస్తున్నాయి లక్ష్మి!”

“ఇన్నాళ్ళు మీ సహవాసం చేసి!”

“తెల్ల వారుతోంది గడియారం జరిగిపోతుంది.”

“గడియారం ఆపు చేయండి."

“నువ్వే చేయి ఆ పని. వెనక సురభీదేవి కుండలు అమ్ముతూ వెడుతూంటే రాజుగారి భార్య కబుర్లు చెబుతూ ఆమెను ఆపుచేసిందట. నెత్తిమీదకు పొద్దురాకముందే భర్తకు అన్నం పెట్టాలట. అందుకని ఆవిడ “సూర్యదేవుడా? ఉన్నచోటే ఆగు నాయనా!” అని అందట. ఆ మహాపతివ్రతమాట ఆజ్ఞ అయి సూర్యదేవుడు ఆగిపోయాడట. దానితో లోకం తల్లక్రిందులయిందనుకో. నువ్వూ! అలా చేయి. లోకం తల్లక్రిందులైతే మనకేం భయం ?”

“ఏలాగా తలక్రిందులుగా జరుగుతోనే వుంది. కాని మీరో? వెనక వశిష్ఠులవారు తపస్సు చేసుకుంటోంటే, సూర్యుడు నెత్తి పైకి వచ్చాడట. వశిష్ఠుడు చేతిగుడ్డ పైకి ఎగరవేశాడట. ఆది పెద్ద మేఘమై సూర్యుణ్ణి అరికట్టిందట! మీరు మీ జేబురుమాలు ఎగరవేయండి.”

"అనగనగా ఒక అందమైన అమ్మాయట. అ అమ్మాయి అందం వర్ణించాలని బ్రహ్మా, ఆదివిష్ణువూ పంతాలు వేసుకున్నారట...”

“అనగనగా ఆ అందమైన అమ్మాయి, ఒక అందంలేని అబ్బాయిగార్ని వరించిందట...)

“ఆ అబ్బాయి ఆ ఆమ్మాయిని ఈలాగే పెదవుల...”

“ఉందురూ, మీరూ మీ పోకిరితనాలూ”