పుట:Konangi by Adavi Bapiraju.pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిధ్వని:

 దూరాన పొలం కేకలు

పక్షుల కూతలు

పశువుల అరపులు

సంభాషణ.


వస్తువులు:

 పొలం దున్నేందుకు మూడు నాగళ్ళు

మూడుజతల ఎద్దులు

మూడు కర్రలు

తాటాకు గొడుగు

చాప

గడ్డపార

పాట

రాట్నం

దూది


వేషాలు: 1

 కథానాయకుడు

పంచె కట్టు

బనీను

తలపాగా

కాళ్ళకు పల్లెటూరి చెప్పులు

2 కథానాయిక చీర ఎర్రది

రవిక పువ్వులదీ

తలముడిలో పూవు

గాజులు ఎర్రవి 2 జతలు

మంగళసూత్రము

మెళ్ళో పూసల పేరు

బొట్టు

కాళ్ళకు చెప్పులు

3 కాపులు

పంచేలు ముగ్గురికి

ఇద్దరికి చొక్కాలు

ఒకడికి చొక్కాలేదు, బనీనూ లేదు.

కాళ్ళకు పల్లెటూరి చెప్పులజోళ్ళు

తలపాగాలు

ఒకరికి చేతులకు వెండి మురుగులు

(అతనికీ చొక్కా ఉండదు.)


నటన: 1.

 పొలం దున్నడం

2. కథానాయిక తాటాకు గొడుగు క్రింద రాట్నం వడుకుతూ ఉంటుంది.