పుట:Kavikokila-Granthavali-4 Vyasamulu.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157


2. అభినవాంధ్ర సాహిత్యము

3. చిత్ర లక్షణము

4. సాహిత్యములో రమ్యత

5. నేటికవిత - ప్రకృతి పూజ

6. సాహిత్యంలో వైచిత్రి

7. నా కవితానుభవములు

8. తిక్కన

9. విషాదాంత నాటకము - మీరాబాయి