పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిఏల పాట.


వస్తావంటే చక్కనిదానా
    వలపుచిందే చూపూదానా
          మల్లెపువ్వుల కోనకుపోయిా మల్లీవస్తాము.
    గండుకోయిలా కూసేచోట
    గుండుమల్లెలు పూసేబాట
          ముద్దుముచ్చటా దీర్చూకొంటా మురిపేమాడేము.
    చెంపచేయీ పెట్టుకోని
    చింతపొయ్యే చిన్నాదానా
          కళ్ళనిండా కాటుకనీళ్ళూ గారూటెందు కే?
    పక్కపక్కా రాసుకొంటా
    పదములెత్తీ పాడూకొంటా
         అల్లో నేరేటీచెట్లనీడ ఆడుకొందామె.
    పూలగుత్తులూ కోసీయిస్తా
    పుట్టతేనెలూ తీసిపెడ్తా
         చల్లనీటీ కొండా యేట జలకమాడేమె.
    వస్తావంటే చక్కనిదానా
    వలపుచిందే చూపూదానా
         మల్లెపువ్వుల కోసకుపోయీ మల్లీవస్తాము.

__________