పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

రాట్నపుపాట.

పొద్దుపొడుపూ చుక్క పొడిచింది రాట్నమా,
గూళ్ళలో పక్షులు కూసేను రాట్నమా
అరుణకిరణాలతో ఆటలాడే నూలు
తమ్మికాడలలోని తంతులంటీ నూలు
మంచినీళ్ళల్లోన మఱగిపొయ్యే నూలు
సాలీడుపోగుతో సరసమాడే నూలు
గాలితరఁగలలోన తేలిపొయ్యే నూలు
వడకవేరాట్నమా, వజ్రాలదూది
నడవవేరాట్నమా, నక్షత్రవీథి.

పొద్దుపొడుపూచుక్క. పొడిచింది రాట్నమా,
గూళ్ళలోపక్షులూ కూసేను రాట్నమా
ముద్దులొల్కేపాట ముత్యాలపాట
పరువు నిల్పేపాట బంగారుపాట
మతుమాపేపాట మధురంపుపాట