పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

56

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


ఘల్లుఘల్లని చేతిగాజులుమ్రోయ
మజ్జిగ జిల్కుచు మధురగీతములఁ
గాంతుఁ డొనర్చిన కఠినంపుఁజేఁతఁ
దుమ్మెదపైఁబెట్టి దూఱుచునుండ
నాముద్దు కృష్ణుండు నావెన్కనిలిచి
ముసిముసి నవ్వుల మురియుచునుండె.
     * * *
వేచియుండిన యప్డు విభుఁడరుదేఁడు,
వేసవివానల విధముగా నతఁడు
కలవలె వచ్చును గనిపించిపోవు.


__________