పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

40

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


'అట్టిశూరాగ్రగణ్యులయందు నొక్క
పురుషుశిరముగఁ దోఁచు నీపున్క తనయ,
దీని వీక్షించినంతనే స్తిమితమైన
నాదు రక్తంబు సైత ముష్ణముగఁ బాఱు.'

అనవిని 'బాలకుండు, 'జనకా, మనవారలెవారు? వారికిన్
మనకును బూర్వ మెన్నడయినం గలచుట్టఱికంబుఁ దెల్పుమా'
యనఁ,దలయూఁచివృద్ధుఁడు: 'దిగస్తములన్బలమయ్యెఁజీఁకటుల్
మనముగృహంబుసేరునెడ మార్గమునన్ వచియింతునంతయున్ '

అని యెద్దులఁ బోఁదోలుచుఁ
దనయుండును దాను నింటిదారి నడచుచున్
మును గొండవీటి నేలిన
జనవంద్యుల రెడ్ల పూర్విచరితలు వినిచెన్.

'పూర్వవీరుల ధమనులఁ బొంగినట్టి
రక్తపూరంబె మనలోనఁ బ్రజ్వరిల్లుఁ
గాని, కాలభరంబునఁ గండలెల్ల
శాంతకర్షకవృత్తి దాస్యమునఁ దవిలె.