పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/323

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

302

కవికోకిలా గ్రంథావళి

దుర్వారశత్రు సందోహమ్ము మర్దింపఁ
          దొడరునట్లుగ శౌర్యదోర్బలంబు
నీమహావిఖ్యాతి నిత్యంబు వినుతించి
          చెలఁగునట్లుగ మాదు జిహ్మలతలు;
స్వాతంత్ర్యబలిజేది సన్నిధిఁ గానుక
         లర్పించునట్లుగ నాత్మదృఢత,
కావింపఁ దలపెట్టు కార్యాళి సాధింపఁ
         గడఁగు నట్లుగ వీరకార్యదీక్ష

అమ్మ ప్రతిపక్ష వీరసంహార ఘోర
భీకర కరాళ రూపిణీ, ప్రీతిమీఱ
మాకు దయసేయుమమ్మ తన్మహిమలెల్ల
దివ్యశక్తి ప్రపూత యోదేశమాత!

పుణ్యస్రవంతికా పులినభాగంబుల
          వేద ఋక్కుల ఘోష వెలయవలయు;
హైందవ యువకుల యాత్మదర్పణముల
         నీమనోహరమూర్తి నెగడవలయు;
ఆరణ్య విశ్వవిద్యాలయమ్ములయందు
         విద్యార్థులను జదివింపవలయు;
భారతీయులొనర్చు ప్రతికార్యమునయందు
         జాతీయతావ్యక్తి చాటవలయు;