పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/322

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

దేశమాతృస్తవము

301

వజ్రప్రభావ నిర్భరత శాసించెడు
           శాతత్రిశూలంబు చేతమెఱయ;
నీలకంధరవర్ణనిబిడమై దేహంబు
           భూనభోంతరములఁ బూరటిల్ల

దుర్ణి రీక్ష్యప్రతాపంబుతోడఁ దాండ
వంబు సల్పెడు నీస్వరూపంబు మాకు
దర్శనంబీయఁ గొల్తు నితాంతభక్తి
దివ్యశక్తిప్రపూత యోదేశమాత!

వేదాంతవిద్యా వివేకస్వరూపకుం
            డల వివేకానందు నాత్మ శక్తి;
ప్రకృతివిజ్ఞానశాస్త్ర ప్రవీణుఁడు జగ
           దీశచంద్రుని బుద్ధిపేశలతయు;
కవితారసాస్వాదకవ నీతకంఠుండు
           కవిరవీంద్రుని కావ్యగానరక్తి;
చిత్రకళాప్రభా శేముషీ ధుర్యుండు
           రవివర్మ తూలికారత్నమహిమ

మాకుదయచేసి విద్యానవివేకఘనులు
గా నొనర్పుమ వాత్సల్య గరిమ మమ్ము;
కనుము పూర్వస్మృతిని కొంత మనమునందు
దివ్యశక్తి ప్రపూత యోదేశమాత!