పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

దేశమాతృస్తవము.

ఏధీరహృదయకు నింపారు హిమవద్ద
          రాధరంబు కిరీటరాజమయ్యె;
ఏపుణ్యచరిత కహీన గంగాసింధు
          వాహినుల్ తోమాలె వలె రహించె;
ఏమహాసాధ్వికిఁ గోమలతరులతా
          బృందమ్ము ఫుల్కలచందమయ్యె;
ఏవీరమాతకు దేవారిపురిలంక
          పాదపీఠంబుగఁ బరిఢవిల్లె;

అట్టితల్లిని నిన్ను జేపెట్టి యెపుడు
భక్తి సేవింతుమమ్మ నీపాదమాన;
మమ్ము నీపుత్రకులఁ గావుమమ్మ కరుణ,
దివ్యశక్తిప్రపూత యోదేశమాత.

కొఱలు ముప్పదిమూడుకోట్ల కోటీరముల్
          నక్షత్ర చయములై నభము ముట్ట;
ఘోరారి మదకుంభి కుంభశోణితధార
          లేఱులై సెలవులఁ బాఱుచుండ;