పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/311

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కవి

సరసకవీశ, నీయశము సర్వదిగంచల చంచలేక్షణా
వరకుచ చందనాంకమయి పండితచిత్త చకోర చంద్రికో
త్కరమయి, కాలపత్రమున గట్టిగ వ్రాసిన వర్ణపంక్తియై
ధర వెలుఁగొందుతన్ జనవితానము సన్నుతియింప నిత్యమున్

నీయాశయంబులే నిఖిలలోకమునకు
         మార్గదర్శకములై మహిమఁదాల్చు;
నీమహా సూక్తులే నిర్ణిద్ర విజ్ఞాన
         పటిమ సంపాదించుఁ బ్రజలకెల్ల
సీసరసోక్తులే నీరసాత్మునకైనఁ
        గరుణాంకుర స్ఫూర్తి గలుగఁజేయు;
నీ వీరవాక్కు లే నిర్బలాంగకునైనఁ
        గరవాలు దూయించుఁ గలనుసలుప,

నీవు గలుగని సంఘంబు నిర్మనంబు;
నీవు పుట్టని దేశంబు నిష్ఫలంబు;
నీవు దలఁపని యూహలు నీరసములు;
నిన్నుఁ బొందని వాక్తతి నిందితంబు.