పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/288

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అహల్యానురాగము.

పూలగుత్తులుదేవె పూజార్థమనియన్నఁ
         జనుకట్టు క్రిందికి జాఱనొత్తు;
జలజంబు లైనను సంతరించితె యన్న
         వెడఁద వాల్గన్నులు విప్పిచూచు;
కుందంబు లొకకొన్ని కోసి తేవే యన్న
         దరహాస మొనరించి తలనువంచు;
పున్నాగమల్లదో పూచెఁ గైకొమ్మన
         నెఱినాభి క్రిందికి నీవి దిగుచు;

యజ్ఞవేదిక సమిధలు నాజ్యపాత్ర
పెట్టవేయన్న హృదయంబు తట్టిచూపి
భావజానల ధూమంబు బయటి కూర్చు
యౌవనారంభమున నహల్యాలతాంగి.

అలరుల్ చల్లనితావులం జిలుక,స్విన్నాంగశ్రమన్ వాయువుల్
దలఁగింపన్ సెలయేళ్ళుకోయిలలు పంతాలాడి పాడంగ వె
న్నెలపర్వన్ విలసత్సమాధి పదవీ నిష్ణాతు నాగౌతమున్
జెలి కౌఁగింటనుబట్టె ఱాప్రతిమఁ బుంజీభూత కామార్తయై