పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/269

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

246

కవికోకిలగ్రంథావళి

కనకాంగి మోవికి నెనగాక కాఁబోలు
        పల్లవంబొక సుప్రవాళ మయ్యె;
పూఁబోఁణి నాసతోఁబోల్పు చెందకయేమొ
        కలికి సంపెగమేలి కనకమయ్యె;
నుత్పలేక్షణ కౌను కుద్దిగాకనొ యేమొ
        యంతరిక్షము శూన్యమై రహించె;
పాటలాధర కటి సాటికి నిల్వక
        వసుధవెలసెను కువలయమనఁగ;

కన్నులకు నోడి లేళులు కానఁదిరిగె;
పాదములకోడి జలముల్ పడెనునీట;
మాఱుపేరులతోనైన మఱిఁగియైనఁ
బడఁతి సౌందర్యమునకోడి బ్రతికెనవియు.

తేఁటిదాఁటు నీటుఁబాటి సేయవు కురుల్ ;
మీల నేలఁజాలు వాలుఁ గనులు;
కెంపు పెంపుఁజంపు సొంపు నింపెడుమోవి;
మించు మించు నొంచు మేనిసంచు,

పున్నాగము రోమావళి;
పున్నాగము నాభి; చనులుఁ బున్నాగములే;
తన్నాగంబుల గెలువఁగఁ
బెన్నాగంబగుచుఁ దనరె వేణి సుదతికిన్.